13-15 Yaş: Sokakta Yerlerdeki Çöpler
Yerler çok pis meyvelerin kabukları yerlerde. Çocuklar da çöplerin içinde oyun oynuyor.