13-15 Yaş
Burada da güvenlik sıkıntısı var. Bir trafik kazası olduğunda bir iki kişi zarar görecekse burada beş altı kişi zarar görebilir.